Erasmus +

Rezultati

Sign Language Index for Sports and Physical Education

OUtputs

O1

01.PRIMERJALNA ŠTUDIJA

O3

04. PRAKTIČNI VODNIK

O2

02. SPORTSIGN ORODJE

kognitivne koristi, povezane z dvojezičnim poučevanjem, bolj obstojne in dolgotrajnejše, želimo s projektom SportSign prispevati k nastanku posebnega športnega slovarja namenjenega športu in športnih vzgoji. To bo na eni strani olajšalo delo učiteljev in tolmačev na drugi pa bo predstavljalo primerno orodje, ki ga lahko uporabljajo tako gluhi kot slišeči otroci in dijaki. Slovar bo omogočil lažje poučevanje in učenje, ter ponudil dodatno motivacijo gluhim otrokom in mladostnikom, saj bo predstavljen tako v nacionalnem znakovnem jeziku, pisnem jeziku, opremljen pa bo tudi z demonstracijskimi videi, za šest različnih športov, v katerih lahko natančno opazujemo spretosti za različne športne aktivnosti.

Study 1 – Physical Activity Habits of Deaf Students (Full text) (EN)

Estudo 1 – Hábitos de Atividade de Alunos Surdos (Texto Completo) (PT)

Estudo 1 – Hábitos de Atividade de Alunos Surdos (Texto Completo) (ES)

Estudo 1 – Hábitos de Atividade de Alunos Surdos (Texto Completo) (IT)

Estudo 1 – Hábitos de Atividade de Alunos Surdos (Texto Completo) (SL)

Executive Report (ES)

Executive Report (ES)

Executive Report (IT)

Executive Report (PT)

Executive Report (SL)

Estudio II – Comunicación entre el profesorado de Educación Física y el alumnado sordo (ES)

Study II – Communication between PE teachers and deaf students (EN)

Estudo II – Comunicação entre Pprofessores e estudantes (PT)

Estudo II – Comunicação entre Pprofessores e estudantes (IT)

Estudo II – Comunicação entre Pprofessores e estudantes (SL)

Executive Report (EN)

Executive Report (ES)

Executive Report (IT)

Executive Report (PT)

Executive Report (SL)

Estudo III – Desenvolvimento e conhecimento do vocabulário da Educação Física e do desporto para intérpretes de linguagem gestual. (PT)

Študij III – Razvoj in poznavanje besedišča s področja telesne vzgoje in športa za tolmače znakovnega jezika. (SL)

Studio III – Sviluppo e conoscenza del vocabolario di Educazione fisica e sport per interpreti della lingua dei segni. (IT)

Study III – Desarrollo y conocimiento del vocabulario de Educación Física y deportes de las personas intérpretes de lengua de signos (ES)

Study III – Development and knowledge of Physical Education and sports vocabulary of sign language interpreters (EN)

Executive Report (EN)

Executive Report (ES)

Executive Report (IT)

Executive Report (PT)

Executive Report (SL)

01.PRIMERJALNA ŠTUDIJA

02. SPORTSIGN ORODJE

Glede na to, da so kognitivne koristi, povezane z dvojezičnim poučevanjem, bolj obstojne in dolgotrajnejše, želimo s projektom SportSign prispevati k nastanku posebnega športnega slovarja namenjenega športu in športnih vzgoji. To bo na eni strani olajšalo delo učiteljev in tolmačev na drugi pa bo predstavljalo primerno orodje, ki ga lahko uporabljajo tako gluhi kot slišeči otroci in dijaki. Slovar bo omogočil lažje poučevanje in učenje, ter ponudil dodatno motivacijo gluhim otrokom in mladostnikom, saj bo predstavljen tako v nacionalnem znakovnem jeziku, pisnem jeziku, opremljen pa bo tudi z demonstracijskimi videi, za šest različnih športov, v katerih lahko natančno opazujemo spretosti za različne športne aktivnosti.

04. PRAKTIČNI VODNIK

Najboljše prakse, pri delu učiteljev športne vzgoje in športa ob poučevanju gluhih otrok in mladostnikov, so povezane s sodelovanjem s tolmačem. Priporočila zapisana v vodniku bodo na voljo visokošolskim ustanovam, odgovornim za usposabljanje strokovnjakov za športno vzgojo in šport, tako za namene poučevanja kot za namene splošne/profesionalne športne rabe. Upamo, da bo ta vodnik, poleg načrtovane rabe pri komunikaciji v razredih, objavljen tudi v referenčnih r

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

sl_SISlovenian